czwartek, Kwiecień 25, 2019

Najczęściej komentowane

Kontrowersje wokół leczenia boreliozy

Istnieją poważne kontrowersje naukowe, medyczne i polityczne dotyczące choroby z Lyme.

Dwa towarzystwa medyczne mają bardzo rozbieżne poglądy w temacie podejścia do diagnozowania i leczenia boreliozy. Konflikt ten utrudnia pacjentom prawidłowe rozpoznanie i szybkie leczenie. Jedno z towarzystw lekarskich, Towarzystwo Chorób Zakaźnych Ameryki (IDSA), uważa chorobę z Lyme za chorobę rzadką i łatwą w leczeniu. IDSA twierdzi, że zakażenie wywołane przez krętki nie może utrzymywać się w organizmie po krótkim leczeniu antybiotykami. Zaprzecza tym samym istnieniu przewlekłej choroby z Lyme oraz konieczności leczenia koinfekcji.

Innego zdania jest International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), który uważa chorobę z Lyme za bardzo trudną do zdiagnozowania i jeszcze trudniejszą do leczenia, chorobę powodującą chroniczne zakażenia u wielu pacjentów. ILADS zaleca zindywidualizowane leczenie oparte na nasileniu objawów, obecności przenoszonych przez kleszcze infekcji i reakcji pacjenta na leczenie. Pacjenci oraz ich lekarze powinni wspólnie podejmować decyzje dotyczące leczenia boreliozy. Pacjenci powinni otrzymywać wystarczające informacje na temat ryzyka i korzyści wynikających z różnych opcji leczenia, aby mogli dokonać świadomego wyboru.

Wojna o „Lyme” trwa nieprzerwanie od wielu lat. O standardach diagnozowania i leczenia tej przewlekłej, neurodegeneracyjnej choroby, decydowała garstka ludzi zrzeszonych w stowarzyszeniu IDSA. Wielu z nich jak się potem okazało, było utopionych w niezliczonych aferach korupcyjnych. Tak naprawdę standardy były pod kontrolą firm ubezpieczeniowych, dla których wielomiesięczne leczenie pacjentów byłoby mocnym obciążeniem. IDSA pod naporem firm ubezpieczeniowych kilka razy windowała kryteria diagnozowania, eliminując tym samym sporą grupę chorych na Lyme.

Protesty stowarzyszeń chorych na Lyme doprowadziły, że w 2016 NGC (National Guideline Clearinghouse) usunęła ze swojej witryny wytyczne dotyczące leczenia i diagnozowania choroby z Lyme opracowane przez IDSA. Uznała je za nieaktualne. NGC to witryna internetowa informująca o obowiązujących praktykach klinicznych, opartych na badaniach, dowodach i pracach klinicznych. NGC jest pod egidą wielu rządowych agencji w tym Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA. Tym samym wytyczne IDSA są zawieszone, a jedynymi obowiązującymi zostały wytyczne ILADS opracowane w 2014 r. Standardy europejskie nie uległy zawieszeniu, są obowiązujące, a lekarzy ILADS często spostrzega się jako szarlatanów. IDSA dalej kąsa, strasząc ludzi na swojej stronie internetowej, przestrzegając przed poważnymi konsekwencjami wynikającymi z długoterminowej antybiotykoterapii.