Seminarium w Krośnie pod patronatem Dr Henryka Różańskiego, wykład – Pani profesor Goździckiej – Józefiak

0
647
Wykład Pani profesor Goździckiej – Józefiak. Wykład dot. wirusów przenoszonych przez kleszcze. Bardzo niebezpieczne, antybiotykoterapia ma małą skuteczność w leczeniu tych patogenów.