czwartek, Kwiecień 18, 2019

Najczęściej komentowane

Problemy psychiczne: panika i lęk.

Takie terminy, jak panika i atak lęku są używane przez chorych naprzemiennie, choć są to odmienne jednostki chorobowe. Kluczowe cechy tych stanów różnią się zasadniczo niemniej jednak mają kilka wspólnych symptomów. Ataki mają różną intensywność i różny czas trwania. Objawy niepokoju są powiązane z wieloma stanami psychicznymi, w tym z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i traumatycznymi, podczas gdy ataki paniki dotyczą głównie osób z zaburzeniami lękowymi. Różnice między lękiem a atakami paniki najlepiej rozróżnić, porównując objawy każdego schorzenia:

*ATAK PANIKI

Ataki paniki pojawiają się nagle, bez wyraźnej przyczyny. Objawy obejmują:
– nagłe przyspieszone bicie serca,
– ból w klatce piersiowej,
– zawroty głowy lub oszołomienie,
– uderzenia gorąca lub dreszcze,
– nudności,
– drętwienie lub mrowienie kończyn,
– drżenie,
– duszność,
– ból brzucha,
– uczucie dławienia.

Czasem następuje
– uczucie utraty kontroli nad ciałem,
– uczucie, że oszaleją,
– obawiają się, że umrą,
– depersonalizacja i odczucie oderwania od otoczenia.

Ataki paniki swoje maximum uzyskują w ciągu kilkunastu minut, a następnie stopniowo ustępują. Jednak czasem jest tendencja, że występuje kilka ataków z rzędu, przez co wydaje się, że atak trwa znacznie dłużej. Po ataku zestresowanie pozostaje już do końca dnia. Chorzy w wywiadzie donoszą, „myślałem, że to już koniec”.

*ATAK LĘKU

Objawy ataku lęku następują po okresie nadmiernego niepokoju. Objawy mogą się nasilać w ciągu kilku minut lub godzin. Są zwykle mniej intensywne niż ataki paniki i obejmują:

– ból w klatce piersiowej,
– zawroty głowy,
– suchość w ustach,
– zmęczenie,
– strach,
– drażliwość,
– utrata koncentracji,
– ból w mięśniach,
– drętwienie lub mrowienie kończyn,
– szybkie tętno,
– niepokój,
– duszność,
– zaburzenia snu,
– uczucie dławienia,
– zmartwienie i niepokój.

Objawy lękowe często trwają dłużej niż objawy ataku paniki. Mogą utrzymywać się przez kilka dni, tygodni lub miesięcy.

Ataki paniki zwykle występują bez spustu. Lęk jest odpowiedzią na postrzegany stresor lub zagrożenie. Objawy ataku paniki są intensywne i destrukcyjne. Często wiążą się z poczuciem „nierealności„. Objawy lękowe różnią się intensywnością, od łagodnej do ciężkiej. Ataki paniki pojawiają się nagle, a objawy lękowe stają się coraz bardziej intensywne w ciągu minut, godzin lub dni. Ataki paniki zwykle ustępują po kilkunastu minutach, podczas gdy objawy lękowe mogą dominować przez długi czas.
Objawy neuropsychiatryczne są często błędnie diagnozowane, a opóźnione leczenie z rzeczywistej przyczyny może prowadzić do długotrwałego upośledzenia.

Kiła wywołana przez bakterię krętków Treponema pallidum została okrzyknięta „wielkim naśladowcą” ze względu na jej zdolność oddziaływania na wiele systemów. Podczas warsztatów na dorocznym spotkaniu APA Pt. „Choroby psychiczne naśladujące zaburzenia psychiczne” prezenter Yu Dong, MD, Ph.D., psychiatra mieszkający w Baystate Medical Center w Springfield, Mass., wyszczególnił przypadek innego krętka: Borrelii burgdorferi.

Dong podzielił się przypadkiem 19-letniej studentki drugiego roku college’u,

która cierpiała na neuropsychiatryczne przejawy wczesnej postaci boreliozy z Lyme. Pacjentka doznawała trwałych ataków paniki trwających godzinami, cierpiała na poważnie zaburzenie snu, skarżyła się na odrealnienie i „mgłę mózgu„, która powodowała trudności z koncentracją i pamięcią. Doświadczyła również objawów „podobnych do udaru”, obejmujących niewyraźne widzenie, mrowienie twarzy i drętwienie lewej strony. Pacjentka otrzymała cztery wyniki testu negatywnego na boreliozę (ELISA). Jej objawy utrzymywały się miesiącami, poddano ją zabiegom kardiochirurgicznym oraz neurologicznym. Wykonano MRI głowy i kręgosłupa szyjnego. Kolejny test WB zasugerował boreliozę z Lyme. Rozpoczęto leczenie, ale medyczna odyseja pacjentki jeszcze się nie skończyła. Pomimo leczenia jej objawy ulegały pogorszeniu. Ataki paniki przybrały na sile i doszły reakcje Herxheimera.

„Pacjenci, którzy są leczeni odpowiednimi antybiotykami we wczesnych stadiach boreliozy, zwykle szybko i całkowicie powracają do zdrowia” – zauważył Dong – „ale leczenie antybiotykami jest mało skuteczne w późnych stadiach choroby”, dzięki czemu konieczne jest szybkie rozpoznanie, aby zapobiec długotrwałym chorobom i konsekwencjom dla pacjenta. Leczenie w późnym lub przewlekłym stadium jest trudne z powodu sekwestracji krętka, szczególnie w OUN. Nieleczona infekcja prowadzi do nawrotów fluktuacji objawów, wywołując specyficzne lub nieswoiste reakcje immunologiczne, które mogą stać się objawami wielosystemowymi. Objawy neuropsychiatryczne mogą stać się trwałe i nieodwracalne z powodu bezpośredniego działania krętka w OUN lub wtórnej odpowiedzi immunologicznej. „Dobijcie mnie”- szepnęła

Dong powiedział, że borelioza (Lyme) jest tylko jednym z wielu stanów medycznych, które mogą naśladować zaburzenie paniki – zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, astmę, nadczynność tarczycy, pheochromocytomę i zaburzenia napadowe, ale to tylko niektóre z pozostałych.

Boreliozę można łatwo pominąć jako diagnozę, ponieważ pacjent może nie mieć historii ekspozycji na kleszcza. Bezobjawowe zakażenie Borrelią burgdorferi może trwać latami zanim pojawią się objawy późnej infekcji.

Artykuł ukazał się w Psychiatric news https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.pn.2013.6b19

ATAKI PANIKI MOGĄ SUGEROWAĆ NIEOCZEKIWANĄ PRZEWLEKŁĄ ROZSIANĄ BORELIOZĘ.

Jednym z najbardziej wyniszczających aspektów boreliozy jest neuroborelioza. Objawy dysfunkcji neurologicznej są rozległe:

Utrata funkcji poznawczych,
utrata pamięci,
zmniejszona uwaga / koncentracja,
spowolnione przetwarzanie informacji,
zaburzenia przetwarzania wizualnego / przestrzennego (utrata rzeczy, zagubienie, dezorganizacja),
dysleksja i problemy dotyczące liczb, odwrócenia w sekwencjonowaniu czasowym,
problemy z wykrywaniem słów przy zmniejszonej płynności słownej,
słabe abstrakcyjne rozumowanie,
słabe śledzenie słuchowe i umysłowe.

Wykazano że Borelia burgdorferi indukuje powstawanie astrocytów i mikrogleju w celu wytworzenia toksycznych substancji, które uszkadzają komórki nerwowe, co może prowadzić do upośledzenia pamięci, zmniejszenia koncentracji i zmęczenia. Zmiany na poziomie neuroprzekaźników, takich jak zmniejszenie stężenia tryptofanu (prekursora serotoniny), odgrywają rolę w objawach psychiatrycznych.

Zmieniające się poziomy neurotransmiterów mogą być również odpowiedzialne za objawy stresu, lęku i zaburzeń snu. Uważa się, że indukcja cytokin wytwarzanych przez Borrelie burgdorferi powoduje reakcję autoimmunologiczną, która nie jest dobrze poznana.

OBJAWY PSYCHICZNE W BORELIOZIE Z LYME

Halucynacje i urojenia.
Szybkie wahania nastroju: epizody wściekłości, płacz, zmniejszona kontrola impulsów. Może naśladować chorobę dwubiegunową (depresja maniakalna).
Depresja,
myśli i zachowania samobójcze,
ataki lęku / paniki,
zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD),
zaburzenia snu,
zespół deficytu uwagi / nadpobudliwości (ADHD),
zespół podobny do autyzmu,
delirium,
postępująca demencja.