czwartek, Kwiecień 18, 2019

Najczęściej komentowane

Definicja boreliozy

Borelioza

to choroba wywołana przez bakterie Borrelia, które powszechnie zakażają zwierzęta i ludzi. Istnieje wiele szczepów i genotypów bakterii Borrelii, które powodują groźną, zakaźną chorobę u ludzi zwaną chorobą z Lyme. Jednak w ostatnich latach termin „choroba z Lyme” stał się synonimem wielu zakażeń odkleszczowych i koinfekcji, które dotykają ludzi niemal na całym świecie. Niektóre z tych szczepów są bardziej zjadliwe, inne mniej. Borelioza – choroba z Lyme jest jedną z najczęściej diagnozowanych, najmniej zrozumiałych, a zarazem najszybciej postępujących chorób zakaźnych na świecie. Wektorami zakażenia mogą być kleszcze, muchy końskie, komary, roztocza, pchły i wszy. Borelioza może się przenosić z matki na dziecko, podczas stosunku czy w czasie transfuzji krwi.
Samo zakażenie przebiega w trzech etapach:

* Etap I – Wczesne zakażenie.

To pierwsza ostra forma infekcji z najbardziej charakterystycznymi objawami. Rozpoczyna się już nawet w kilka dni po zakażeniu, manifestując klasyczne objawy grypopodobne, czasem może pojawić się gorączka, rumień wędrujący , którym towarzyszą bóle mięśni i stawów. Ta forma zakażenia występuje najrzadziej, niemniej jednak na jej podstawie oparto całą terminologię, standardy i protokoły leczenia.

 

 

* Etap II – To forma zakażenia rozsianego.

Kiedy chory zignoruje formę ostrą lub kiedy forma ostra nie wystąpi, borelia dostaje się do krwi i rozsiewa po organizmie. Czasem objawy pojawiają się po kilku, kilkunastu tygodniach, jednak nie są już ani ostre, ani klasyczne. Na tym etapie pojawiają się już poważne problemy diagnostyczne.

 

 

 

* Etap III – To postać chroniczna lub ukryta.

Chroniczna postać zakażenia może latami trapić chorego, który błędnie zdiagnozowany w pierwszych etapach traci nadzieję, a lekarze przypisują mu co rusz nowe schorzenie. Na tym etapie borelioza przyjmuje bowiem charakter „wielkiego imitatora”, podszywa się pod inne ciężkie choroby, często skutecznie myląc diagnostę. Postać ukrytej boreliozy jest zbliżona do postaci kiły utajonej. Na objawy możemy czekać latami od zakażenia. Postać ukryta przechodzi wyłącznie w postać chroniczną. Tego etapu zakażenia nie uznaje jak dotąd medyczny świat, a chory skazany jest na wieczne cierpienie.