usuwanie toksyn w leczeniu boreliozy

Jeśli mamy mutacje cytochromu P450 i połykamy antybiotyki, możemy odczuwać pseudoherxy. Antybiotyki nas dosłownie trują. Gromadzą się toksyny, a dawki leku są niewystarczające i nieskuteczne. Kiedy rozmawiamy o detoksykacji, nie możemy nie wspomnieć o cytochromie P450. Podczas gdy niektórzy ludzie rodzą się z niewydolnym układem cytochromu P450 i nie detoksykują dobrze obcych cząsteczek, to inni całkowicie ze sprawnym systemem, pod wpływem regularnej ekspozycji na ksenobiotyki (czytaj antybiotyki), mogą doprowadzić do uszkodzeń genetycznych powodujących nieefektywność chemiczną, czyli upośledzoną detoksykację.

Genetyczną różnicę między osobnikami nazywa się polimorfizmem genetycznym, obce cząsteczki nazywa się ksenobiotykami, a układ enzymów, które oczyszczają chemikalia nazywa się układem cytochromu P450.

Osoby które mają genetycznie nieefektywny system cytochromu P450, są genetycznie predysponowane do różnych problemów. Jakich? Cytochromy P450 (CYP) są głównym źródłem zmienności farmakokinetyki i odpowiedzi na leki. Spośród 57 przypuszczalnie funkcjonalnych ludzkich CYP tylko około tuzin odpowiada za biotransformację większości obcych substancji, w tym 70-80% wszystkich leków stosowanych klinicznie. Na ekspresję każdego CYP wpływa unikalna kombinacja mechanizmów i czynników, w tym polimorfizmów genetycznych, indukcji przez ksenobiotyki, regulacji przez cytokiny, hormony stany chorobowe, a także płeć, wiek. Coraz więcej jest dowodów na znaczenie kliniczne cytochromów w odniesieniu do niepożądanych reakcji na lek (ADR), skuteczność leku i zapotrzebowania na dawkę.

Czym są tajemnicze cytochromy P450?

Cytochromy, to grupa białek uczestniczących w transporcie elektronów, a cytochrom P450 uczestniczy w procesie metabolizmu ksenobiotyków (trucizn i leków).
Enzymy wytwarzane z genów cytochromu P450 są zaangażowane w syntezę i rozkład różnych cząsteczek i chemikaliów w komórkach. Metabolizują substancje zewnętrzne, takie jak leki, oraz substancje wewnętrzne, takie jak toksyny, które powstają w komórkach. Enzymy znajdują się głównie w komórkach wątroby.

Częste zmiany (polimorfizmy) w genach cytochromu P450 wpływają na działanie enzymów. Efekty polimorfizmów są najbardziej widoczne w rozpadzie leków. W zależności od genu i polimorfizmu, leki można metabolizować szybko lub powoli. Jeśli enzym cytochromu P450 powoli metabolizuje lek, lek pozostaje aktywny dłużej i potrzeba mniejsza dawka, aby uzyskać pożądany efekt. Lek, który jest szybko metabolizowany, ulega szybszemu rozpadowi i może być nieskuteczny.

Choroby powodowane przez mutacje w genach cytochromu P450 zazwyczaj obejmują toksyczność na wskutek nagromadzenia się substancji w organizmie, które są szkodliwe w dużych ilościach lub które zapobiegają wytwarzaniu innych niezbędnych cząsteczek.

1 KOMENTARZ