Neuroborelioza i niski poziom sodu

0
910
niedobór sodu wazopresyna hiponatremia SIADH

Zespół Schwartza-Barttera

to (SIADH – syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion) zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny), definiowany jest jako hiponatremia (poziom sodu w surowicy poniżej 135 mEq / L) i hipoosmolarność wynikająca z niewłaściwego, ciągłego wydzielania hormonu pomimo normalnej lub zwiększonej objętości osocza, co powoduje upośledzenie wydalania wody.

Objawy Zespołu Schwartza-Barttera

obejmują dezorientację, bóle głowy, letarg, skurcze mięśni i odruchy depresyjne. Poważniejsze objawy to drgawki, śpiączka, przepuklina tkanki mózgowej lub śmierć związana z obrzękiem mózgu.

Czynniki wywołujące SIADH :

– zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, należą do nich krwotok, udar, uraz choroba psychiczna, zakażenie, neuroborelioza
– nowotwory
– leki, m.in. karbamazepina, duże dawki dożylnego cyklofosfamidu, chlorpropamid, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
– zabiegi chirurgiczne
– choroby płuc: bakteryjne, wirusowe i gruźlicze jak również astma, niedodma czy ostra niewydolność oddechowa
– zakażenie wirusem HIV
– obciążenia genetyczne

W diagnostyce Zespołu Schwartza-Barttera, Lyme jest często pomijana, zwłaszcza u osób nie informujących o ugryzieniu przez kleszcza, jak również osób nie przypominających sobie tego faktu.

Nieleczeni pacjenci z Lyme mogą przejść do późnej rozsianej choroby, charakteryzującej się przewlekłą i subtelną encefalopatią, poliradikuloneuropatią i nawracającymi atakami stawów i zapaleniem stawów. Udokumentowano, że infekcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w tym neuroborelioza, mogą prowadzić do zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), ale ich diagnozowanie może okazać się trudne u pacjentów z nietypowymi prezentacjami.

Głównymi objawami w tym przypadku jest obniżony poziom sodu w krwi jak również osłabienie mięśni i rozproszony ból ciała. Brak potwierdzenia neuroboreliozy w badaniach zwykle opóźnia odpowiednią diagnostykę i leczenie. Badania pokazują, że Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) jest związany z infekcjami OUN, w tym z Lyme i neuroboreliozą.

Rokowanie w Zespole Schwartza-Barttera (SIADH) rozpoczyna się od identyfikacji przyczyny i odpowiedniego leczenia. Leczenie SIADH o nieznanej etiologii wiąże się z ograniczeniem płynów i podaniem chlorku sodu.

Kluczem do leczenia SIADH jest świadomość, że hiponatermia wynika z nadmiaru wody, a nie z niedoboru sodu !!!