Wielki imitator III

0
1478
problem brucelozy koinfekcja boreliozy

Pierwsza „wielkim imitatorem” nazwana została kiła,

która wywoływała zmiany bardzo podobne do objawów innych chorób infekcyjnych. Pod koniec ubiegłego wieku mianem tym określono boreliozę, gdyż jej objawy są różnorodne i mogą być mylone z objawami wielu innych chorób. W ostatnich latach pojawił się kolejny „wielki imitator”- bruceloza.

Podobnie jak w przypadku boreliozy, bruceloza manifestuje objawami podobnymi do innych chorób przenoszonych przez kleszcze. Bruceloza, to bardzo mała bakteria w kształcie pręta, która wnika w komórki we wczesnym etapie zakażenia, wywołując powtarzające się niewysokie gorączki, zlewne poty i migrujące bóle. Nieleczona w późniejszych etapach koncentruje się w kościach, stawach, narządach układu limfatycznego i układu nerwowego. Chroniczne zakażenie wywołuje poty, które mają zapach mokrego siana. Nieleczona na wczesnym etapie, w konsekwencji wywołuje kaskadę zaburzeń neurologicznych, zwanych neurobrucelozą. Pojawić się może zapalenie wątroby, obrzęk wątroby i śledziony, zapalenie wsierdzia, zapalenie stawów, niedokrwistość, zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie opon mózgowych, poronienie, chroniczne zmęczenie i depresja.

Niestety, błędne rozpoznanie brucelozy jest bardzo powszechne.

Neurobruceloza (NB) często jest niedodiagnozowana, co częściowo wynika z nieświadomości choroby wśród leczących lekarzy. Błędna diagnoza pacjentów z brucelozą jest większa niż 50%. Uważa się, że jest to spowodowane podobieństwem objawów brucelozy z innymi chorobami. Testy krwi dają często wyniki fałszywie negatywne. Klinicznie jest nieakceptowana jako choroba chroniczna. W NB, układ nerwowy może być dotknięty zarówno w ostrym, jak i przewlekłym stadium choroby. Prezentacja kliniczna obejmuje zapalenie opon mózgowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zajęcie naczyń krwionośnych, neuropatię obwodową, radikulopatię i chorobę demielinizacyjną.

Bruceloza może prowadzić do zaburzeń hematologicznych, w tym do cytopenii, myląc diagnozę chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Cytopenia jest bardzo charakterystyczna dla toczenia i przejawia się niedoborem krwinek czerwonych lub białych we krwi. Mówimy o niej wtedy, kiedy produkcja krwinek jest zredukowana. Potocznie znanym przykładem jest zmniejszona ilość krwinek czerwonych (erytrocytów), zwana anemią. Badania z tego roku sugerują, że pacjenci z cytopenią powinni być przebadani pod kątem ukrytej brucelozy.

Neurobruceloza może być postrzegana jako zapalenie opon mózgowych i encefalopatia i może powodować patologie nerwów czaszkowych (szczególnie VIII), zespoły naczyniowe, miopatie, choroby kręgosłupa (zapalenie kręgów) i zaburzenia psychiczne. Naśladuje udar mózgu, wywołuje zapalenie małych i dużych naczyń krwionośnych podobnie jak bartonelloza.

Podczas neurobrucelozy, może dojść do znacznego podwyższenia ferrytyny we krwi, co z reguły sugeruje limfohistiocytozę hemofagocytarną (HLH). To stan hiperzapalenia, w którym (u dorosłych zwykle pod wpływem zakażenia wirusem Epsteina-Barr) dochodzi najpierw do paraliżu limfocytów cytotoksycznych, a następnie do samonapędzającego się pobudzenia pomocniczych limfocytów T typu pierwszego, które nadprodukują cytokiny prozapalne, a te z kolei aktywują makrofagi (histiocyty). Cytokiny w dużych ilościach powodują zaburzenia metaboliczne i uszkodzenia wielu narządów.

Ostatnio pojawiło się wiele gatunków brucelozy opornej na leczenie antybiotykami, które występują już w różnych regionach świata.

Ostatnio również dowiedziono, że bruceloza jest przenoszona przez kleszcze. Jako koinfekcja, może początkowo nie dawać żadnych klasycznych objawów, kryjąc się w komórkach ludzkiego ciała. Bakteria ma zdolność wytwarzania biofilmu, który chroni ją przed układem odpornościowym i lekami. Przypuszcza się, że biofilm chroni bakterie 5000 razy efektywniej, co tłumaczy jej lekooporność.

Aby skutecznie walczyć z bakteriami powstały protokoły naturalne oparte na ziołach liposomalnych i olejkach eterycznych. W skład protokołu liposomalnego wchodzi:
*Oliveria decumbens (Umbliferae), roślina lecznicza stosowana w tradycyjnej medycynie w Indiach i Iranie.
*Szałwia muszkatołowa (Salvia sclarea) zawiera olejki lotne o działaniu rozkurczowym i uspokajającym.
*Szafran uprawny (Crocus sativus)
Wymagane jest przetwarzenie tych ziół w mieszaninę liposomalną dla zwiększenia ich zdolność przenikania do komórek makrofagów, biofilmów, stawów i układu nerwowego.

Natomiast wsród olejków eteryczych dominujących w zwalczaniu brucelozy, wymienia się
*Origanum syriacum
*Thymus syaricus
*Cinnamomum verum

POWIKŁANIA

*Infekcja wewnętrznej wyściółki serca (zapalenie wsierdzia). Jest to jedno z najpoważniejszych powikłań związanych z brucelozą. Nieleczone zapalenie wsierdzia może uszkodzić lub zniszczyć zastawki serca i jest główną przyczyną zgonów związanych z brucelozą.
*Artretyzm. Infekcja stawów charakteryzuje się bólem, sztywnością i obrzękiem stawów, zwłaszcza kolan, bioder, kostek, nadgarstków i kręgosłupa. Zapalenie stawów kręgosłupa – zapalenie stawów między kręgami lub między kręgosłupem a miednicą – może być szczególnie trudne do leczenia i może powodować trwałe uszkodzenie.
*Zapalenie i infekcja jąder. Obrzęk i ból wywołany brucelozą, może być ciężki.
*Zapalenie i zakażenie śledziony i wątroby.
*Infekcje ośrodkowego układu nerwowego. Obejmują one choroby potencjalnie zagrażające życiu, takie jak zapalenie opon mózgowych, zapalenie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy oraz zapalenie samego mózgu.

Źródła:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29241765
https://scialert.net/abstract/?doi=ijp.2010.117.122
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brucellosis/symptoms-causes/syc-20351738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19299290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22495564
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15370648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20497223