Milion twarzy boreliozy – DNA

0
1727
dna geny leczenie i diagnostyka boreliozy

Ludzki genom (genetyczny kod ludzkiego DNA) posiada co najmniej cztery miliony przełączników genów. Przełączniki te, kontrolują nasze „genetyczne usterki oprogramowania”, nasze tendencje i predyspozycje, które odziedziczyliśmy po przodkach. Każda komórka naszego ciała ma spiralnie skręconą podwójną nić DNA, na której znajdują się przełączniki epigenetyczne i biofotoniczne kontrolujące zmiany ekspresji naszego DNA, w odpowiedzi na zmiany w naszym wewnętrznym i zewnętrznym środowisku. Jeśli zmieni się sekwencja epigenetycznych przełączników jednej komórki, to nie tylko ta komórka ulegnie zmianie, lecz każdy pojedynczy szczep DNA w naszym ciele, zmienia się natychmiast w analogiczny sposób.

Borelioza – choroba z Lyme, może powodować przełączanie przełączników na nieskończoną liczbę kombinacji, powodując wady ekspresji naszego DNA. Powstają wady, które określają nasze predyspozycje i tendencje wszystkich naszych komórek, które następnie przenosimy na potomstwo. Różne kombinacje, są odpowiednikami różnorodności objawów w boreliozie (Lyme). To epigenetyka odpowiada za to, że ktoś będzie chorował chronicznie, a ktoś nie zachoruje wcale. Mało prawdopodobne, aby za zły stan zdrowia i brak postępu leczenia, odpowiadała jedynie ilość koinfekcji.

Życie, to idealnie kontrolowana i zaprogramowana „reakcja chemiczna”. „Dwurdzeniowy procesor” serce-mózg, steruje nieustannie biochemią ciała. Każda infekcja, może zaburzyć i zakłócić oprogramowanie zapisane w genach. Każde kolejne pokolenie dostaje w spadku po przodkach, „wadliwe oprogramowanie”, które wyraża się wrażliwością i predyspozycjami do różnych chorób. Z roku na rok, zwiększa się liczba dzieci z nadwrażliwością. Alergie pokarmowe, alergie skórne, astma, niestabilność emocjonalna czy autyzm jest bardziej powszechna niż kiedykolwiek. To objawy źle funkcjonującego oprogramowania, na które medycyna odpowiada lekami, nie szukając przyczyny.

Nie ma testów na predyspozycje. Współczesna medycyna opiera się na laboratoryjnych wynikach testów lub wizualizacji obrazowej. Kiedy nieznana jest przyczyna, to objawów się nie leczy, tylko umiejętnie maskuje lekami.

Objaw może mieć kilka przyczyn. W Boreliozie z Lyme przyczyną choroby są wielosystemowe infekcje, aczkolwiek sam przebieg i zakażenie, może leżeć u podstaw epigenetyki. Pamiętać jednak należy, że mózg stara się na bieżąco korygować nasze oprogramowanie i załączać to, co choroba wyłączyła.

.